Протокол №1 от 26.02.2018

Протокол №2 от 28.02.2018

Протокол №2а  от 27.06.2018

Протокол №4 от 04.07.2018

Протокол №5 от 03.08.2018

Протокол №6 от 04.09.2018

Протокол №7 от 04.10.2018

Протокол №8 от 10.10.2018

Протокол №10 от 04.12.2018